Advocatuur

Soms is mediation of scheiden in overleg geen optie, in dat geval treden wij op als advocaat. Wij behartigen dan alleen jouw belangen. Uitgangspunt blijft altijd het streven naar een gezamenlijk gedragen oplossing. Wij zullen waar mogelijk samen met de advocaat van de andere betrokkene op zoek gaan naar een passende regeling en afspraken maken.

Als het niet lukt om in overleg tot overeenstemming te komen, leggen wij de zaak voor aan de rechter.

Rechtsgebieden

Familierecht

(echt)scheiding, (ouderlijk) gezag, zorg/omgangsregeling, kinder- en partneralimentatie, opstellen en/of wijzigen ouderschapsplan, toestemming verhuizen met kinderen, toestemming reizen met kinderen

Strafrecht

bespreken zaak, opvragen dossier, verhoorbijstand, bijstand ter zitting en bespreken van het vonnis en van de wenselijkheid van hoger beroep

Jeugdstrafrecht

bespreken zaak met minderjarigen en ouders, opvragen dossier, verhoorbijstand, bijstand ter zitting en bespreken van het vonnis en de wenselijkheid van hoger beroep

Jeugdrecht

ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, ontzetting uit het gezag

Sociaal verzekeringsrecht

problemen met de Participatiewet (‘de bijstand’), de WW-uitkering, de Ziektewetuitkering en andere uitkeringen

Verbintenissenrecht

consumentenrecht

Advies

Wil je advies over de haalbaarheid van je zaak? Ook daarvoor kun je een afspraak maken bij SPOOR60.

Coaching Mediation